Mediala tjänster

Medial vägledning

Vad är vägledning?

Det är mediumets, mitt jobb att vara en länk mellan dig och andevärlden. Jag använder mina sinnen syn (clairvoiance), hörsel (clairaudience),  känsel (clairsentience) och intuition för att tolka informationen. Du har möjlighet att få vägledning/budskap från andevärlden via vägledare och guider, du ges också möjlighet att ställa egna frågor under vårt möte. Jag förmedlar ingen information om olyckor, sjukdom eller död.

Efter ett besök hos mig, är målet att du ska känna dig uppfylld av energi och fått nya insikter som för dig närmare din sanning på din livsväg. Varje möte ser olika ut beroende på vart du står i livet och vad du behöver höra i nuet.  

Vägledningen du får är hjälp på din väg, men du har eget ansvar för ditt liv och det är ingen annan än du själv som kan ändra på ditt liv. En medial vägledning tar ca 50 minuter.

Du kan även boka en medial vägledning via telefon, minsta tid för vägledning på telefon är 15 minuter.

Spå i tarotkort

Tarot är en av de allra mest välkända verktygen som används för spådom. Kortleken består av 78 kort, där varje kort har en unik betydelse. En läggning med tarotkort kan ge dig viktig information om var du befinner dig i nuläget, och vad du behöver göra för att nå dina mål. En tarotläggning ger dig möjligheten att överblicka din livssituation på en visuell karta. Det är viktigt att minnas att den sanna styrkan i tarotkorten ligger i det faktum att du alltid har makt att förändra det korten visar dig.

En sittning med tarotkort tar ca 50 minuter.

Seans

Vid en hemseans får alla eller några kontakt med någon anhörig, vän eller någon annan person som funnits i er närhet, budskap lämnas om ni känner igen den själ som kommer till just er. Det blir garanterat många skratt och möjlighet att prata om det som intresserar er gällande andlighet och livet i stort.En hemseans tar ca 2 timmar.


Du kan även boka en privat sittning med kontakt och budskap från nära och kära från andra sidan, en privat sittning tar ca 50 minuter.


Vid privata seanser/ sittningar  kommer ofta bortgångna djur och hälsar på, om du mist din vän och gärna vill komma i kontakt med den, meddela mig det vid bokningen så är det inte omöjligt att denne kommer vid ditt besök.

Husrensning

I ett hus  kan det finnas andar som är platsbundna, sakbundna eller personbundna. Om det tidigare stått ett hus på den platsen där huset med andlig aktivitet är beläget kan andarna ha att göra med det tidigare huset. Vid ombyggning kan dörrar ha satts igen och andarna kan då fortsätta att använda dörren som inte finns, alltså gå igenom väggarna. Även personer som tidigare har bott i huset kan skapa andlig kontakt. De kan återvända till en plats där de inte blivit klara med något eller där de har trivts väldigt bra. Sakbundna andar kan man få med sig in i sitt hem via tavlan man köpt på loppis till exempel. Dessa andar kan skapa oro i hemmet. Jag kan hjälpa dig med att se om du har en andeportal, en dörr till andra sidan som släpper in energier, men också hjälpa dig att bena ut vad det är för andar du har hos dig.  Målet med husrening är att ett lugn ska utbreda sig på platsen där husreningen ägt rum.

En husrensning tar mellan 1,5-2 timmar att utföra.