Kontakt

Bokning & kontaktuppgifter 

Dom flesta tjänster går att boka på Boka Direkt, klicka på boka knappen nedan så kommer du till min sida och kan se mina lediga tider. Övriga tjänster bokar du via epost eller skicka ett sms så kontaktar jag dig så fort jag har möjlighet .Återbud av bokad tjänst lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Vid uteblivet besök så debiteras hela summan. Företaget innehar F-skattsedel. Jag utför inga behandlingar eller vägledningar till personer under 18 år och jag har tystnadsplikt.

Prislista


Healing

1200 kr

60 min.

Healing kombo healing 45 minuter vägledning 30 minuter

1550 kr

75 min

Distanshealing

630 kr 

30 min 

Medial vägledning. Privat möte eller per telefon / teams 

630 kr 

30 min 

Medial vägledning

1200 kr 

60 min 

Privat seans, max 2 deltagare

1200 kr 

60 min

Husrensning 

2800 kr  och ev reseersättning

120 min
Villkor

Ångerrätten

Du har rätt att frånträda avtal gällande bokning av kurs eller workshop utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet ska skickas via brev avsänt per post eller via e-mail.


Utebliven betalning

Om faktura från Medium Marianne utställd på mottagare inte betalas inom angiven tid (senast enligt förfallodatum på fakturan) gäller följande:

En påminnelse skickas ut via mail. En påminnelseavgift om 25 kr påförs fakturan samt dröjsmålsränta enligt lag (för närvarande 8%) räknat från och med dagen efter förfallodatum på fakturan.

Om fakturan trots påminnelse inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso/kronofogden.

Hantering av GDPR
Hos mig är din personliga integriteten viktig.
Min målsättning är att du ska känna dig säker på att dina person-uppgifter behandlas korrekt. Jag tar ansvar för att personuppgifterna skyddas mot obehörig åtkomst.
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.