Tjänster

Healing


Healing betyder läkande genom energitillförsel. Som healer är jag kanalen/ transformatorn för denna energitillförsel. Jag hämtar in av universums överflöd och tack vare denna energi kan din kropp få hjälp till läkning.

Jag arbetar med mitt andliga healingteam som vägleder mig att ge dig energi där du behöver den som bäst och delger dig den vägledning du behöver. Healing är ingen quick fix, det kan behövas flera behandlingar för att uppnå ett varaktigt resultat. Healingen ger dig precis så mycket energi som din kropp kan ta hand om vid varje tillfälle. Efter en healing kan du bli trött och det är därför viktigt med vila och vätska. En healing botar inte, den hjälper din kropp att återhämtas samt ger möjlighet till en energibalans i din kropp.

Andekontakt 


Om du vill ha kontakt med någon när och kär som har lämnat jordelivet bokar du denna tjänst. Du kan även meddela mig på plats om vem du önskar komma i kontakt med. Den använder min syn, hörsel, känsel och luktsinne i sin beskrivning allt för att du skall känna igen vem det är. Jag förmedlar aldrig budskap från en ande om den inte bli igenkänd. eftersom varje ande är unik så är det stora skillnader mellan andarnas beskrivning av sig själva så varje möte blir därför unikt. När anden är igenkänd kan samtalet börja och du kan ställa vilka frågor du vill men det är inte alltid anden väljer att svara på alla, jag har sagt ifrån på frågor som gäller död , sjukdomar eller tredje person. På denna tjänst kan max 2 personer delta. Inför en ande kontakt är det bra om du förbereder frågor du önskar ställa till den du vill ha kontakt med


Medial vägledning


Vid medial vägledning förmedlar jag de budskap du behöver här och nu för att du skall kunna leva ditt liv i din fullaste potential. Jag har kontakt med ditt andliga team och du ges möjlighet att ställa egna frågor under vårt möte. Jag förmedlar ingen information om olyckor, sjukdom, död eller tredje person.

Efter ett besök hos mig är målet att du ska känna dig uppfylld av energi och fått nya insikter som för dig närmare din sanning på din livsväg. Varje möte ser olika ut beroende på var du står i livet och vad du behöver höra i nuet.  

Vägledningen du får är hjälp på din väg men ansvaret ligger på dig och det är ingen annan än du själv som kan ändra på ditt liv. Om du är i  psykisk obalans eller tar medicin för psykisk ohälsa rekommenderar jag dig annan typ av hjälp 

 

Jag har även telefontider som kan bokas på  Bokadirekt.

Husrensning


Allt lämnar energispår efter sig, en husrensning handlar om att ta reda på vad som sker rent energimässigt på platsen samt att rena hemmet från negativ energi. Upplever du aktivitet i ditt hem kan det vara nära och kära som inte finns med oss längre som är där för att titta till dig. Det kan också vara andar som inte vill lämna platsen av olika anledningar eller som behöver hjälp med att komma till ljuset. Även energiminnen från förr kan påverka och orsaka aktiviteter eller olustkänskor hos de boende eller de som vistas på platsen.

Vid en husrensning tar jag reda på vad som finns på platsen och förmedalar det jag upplever. Jag renar hemmet från stagnerad energi och hjälper behövande energier till ljuset.En husrensning tar mellan 1,5-2 timmar att utföra. För bokning kontakta mig på epost 

Sorgbearbetning 


Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och
förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och
upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt
eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt.
Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över, en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?
Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster.
Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en
öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.


Läs mer 

Privatlektioner i mediumskap och personlig utveckling- Mentorskap  


Vill du fylla på ditt förråd av andlig/spirituell kunskap eller healing utan att gå en längre kurs kan du boka privatlektioner med mig. Vi skräddarsyr ditt program för bästa resultat och lektionerna kan hållas på telefon, zoom eller privata möten.


Är du klar med ditt mediumskap och behöver stöttning kan jag bli din mentor, jag har många års erfarenhet och kan hjälpa dig vidare.


Är du intresserad hör av dig på telefon 073-504 97 64 eller epost  marianne-danielsson@hotmail.com