Kurser

Kurser i sorgbearbetning 


Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster. Vår förhoppning är att du därmed försonas med det förflutna och får känna frid.
Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och vital.


Läs mer om kurserna och dess utformning