Kurser i Sorgbearbetning

Kurser i Sorgbearbetning 

Grupp 


Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall,
separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din
sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.
Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar
sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och
sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge
sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad för att förlösa din sorg så att du åter kan
delta helt och full i livet.


Kursbeskrivning
Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kursupplägget, samt delar
ut kursmaterial och bok. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra, samt delar ut en första
hemuppgift.
Övriga kurstillfällen har följande upplägg. Inledningsvis sitter vi i en något större grupp.

Där går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter
delar vi in oss i mindre grupper om 3-5 personer – allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt
deltagande. I den lilla gruppens bedrivs det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften.
Efter en fikapaus träffas vi åter i den stora gruppen. Vi går då igenom arbetet i små grupperna och
besvarar eventuella frågor. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.


Praktisk information
Kurslängd: 8 veckor 
Omfattning: 8 möten á 2 timmar, samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle.
Kursledare: Marianne Danielsson  
Plats: Västmannagatan 88-Vasastan 
Avgift: 5900 kr 
Övrigt: Kursmaterial ingår. Kurslitteratur kan eventuellt tillkomma.


Individuellt


Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall,
separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din
sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.
En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och
sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge
sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.


Kursbeskrivning
Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är
kursdeltagaren som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att
kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete.
Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift.

Övriga sju kurstillfällen har följande upplägg; Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift.
Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften
uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.


Praktisk information
Kurslängd: 8 veckor.
Omfattning: Ett möte á 60 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.
Kursledare:Marianne Danielsson.
Plats: Anges vid anmälan 
Avgift: 6200 kr  
Övrigt: Kursmaterial ingår. Kurslitteratur kan eventuellt tillkomma.

Om du är intresserad av att veta mer om kurserna eller sorgbearbetning hör av dig till mig via epost infomediummarianne@gmail.com 


Varmt välmommen !


Klicka här för att komma tillbaka till fliken Tjänster